Author Archives: berkasi

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda azınlık pay sahiplerinin hakları

Nilgün Serdar ŞİMŞEKnilgun.simsek@tr.pwc.comAnonim şirketlerde ‘çoğunluk ilkesi’ hâkimdir. Çoğunluk yönetim kurulunda kişi sayısına göre, genel kurulda da şirket sermayesinde sahip olunan paya göre değişir. Şirketin karar organı olan genel kurul, iradesini, çoğunluğa göre alacağı kararlar ile açıklar. Çoğunluk etkisi ile alınan … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları

ANONİM ŞİRKETLERDE BİLANÇOYA DAİR ŞÜPHELERİ BULUNAN AZINLIĞIN HAKLARI* Yazar: İbrahim YAĞCI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi I- GİRİŞ Parayı koyan küçük tasarruf sahibi yatırımcı ile sermayeyi kullanan kişilerin büyük şirketlerde birbirlerinden gittikçe uzaklaşmaları, yöneticilerin hem ortaklar yönünden, hem de alacaklıların … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

HUKUKÇU İYİ BİR HATİP OLMALIDIR

07 Ağustos 2012 Salı 14:00 Fransa Krallığı zamanında ülkenin çok ünlü bir Avukatı varmış. Avukat o kadar ünlü, o kadar iyi bir hatipmiş ki, davalarda yaptığı savunmaları başka ülkelerden gelen insanlar izlemek için kente gelir, duruşma çıkışında onunla tanışmak için … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Hukukta Pratik Olayları Nasıl Çözmeli

06 Ağustos 2012 Pazartesi 11:00 (20 başlık uzun gözükse de bir hukukçuyu sıkmayacak şekilde kaleme alınmış bir eserdir.) Pratik Hukukta Metod Profesör Ernst E. Hirsch’in(d. 1902-1985) ”Pratik Olayları Nasıl Çözmeli, Pratik Hukuka Nasıl Yaklaşmalı? ”  1. Olayı Saptayın. “Ne olmuş, … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

DAVA AÇMA VE İTİRAZ SÜRELERİ

CUMHURİYET SAVCILARININ TEMYİZ SÜRELERİ : 1- Aynı Yargı alanındaki asliye ceza mahkemelerinin kararlarına karsı tefhimden itibaren bir hafta (CMUK 310. m.), 2- Aynı Yargı alanındaki sulh ceza mahkemesinin kararlarına karşı temyiz süresi tefhimden itibaren 1 ay (CMUK 310 m.), 3- … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Tüzel kişilik perdesinin aralanması veya kaldırılması

Yargıtay 13 HD. 2008/56E. 2008/6260K. İçtihat Üyemizin ÖzetiYeni kurulan şirket ile bir önceki borçlu şirket kayden iki ayrı tüzel kişilik olarak görünse de, bu durum fiili birleşmenin söz konusu olduğu hallerde anlam ifade etmez. Özellikle borçlu şirket ile aynı işyerinde … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

6098 Yeni Borçlar Kanununa göre Zamanaşım süreleri

Zamanaşımı A. Süreler I. On yıllık zamanaşımı MADDE 146- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. II. Beş yıllık zamanaşımı MADDE 147- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır: 1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sekizinci Cumhurbaşkanı Merhum Turgut ÖZAL’ın vefatı ile ilgili olarak yaşanan süreç içerisinde gerek Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerekse Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yürütülen sağlık hizmetlerine dair iş ve işlemler ile olayın oluş şekli ve ölüm sebebine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan diğer iddiaların araştırılması ve incelenmesi.

HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Sekizinci Cumhurbaşkanı Merhum Turgut ÖZAL’ın vefatı ile ilgili olarak yaşanan süreç içerisinde gerek Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerekse Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yürütülen sağlık hizmetlerine dair iş ve işlemler ile … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Savunma Adli Tıp Akademisi TBB-ATA Alıntıdır THS

Makale Özeti CMK m. 67/6’da düzenlenmiş bulunan “Uzman” mütaalasının teoriden uygulamaya geçebilmesi ve ayrıca da silahların eşitliğini sağlayabilmek için bir öneri. Bu çalışmanın hukuk kısımları Yrd. Doç. Dr. S. Sinan KOCAOĞLU; Adli Tıp ile ilgili kısımları Prof. Dr. Hamit HANCI … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’nun Anonim Şirket ile ilgili Ön Bilgiler

Kanun No : 6102Kabul Tarihi : 13.01.2011Resmi Gazetede Yayınlanma Tarihi : 14.02.2011Yürürlük Tarihi : 01.07.2012 BAŞLANGIÇ 1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu yeni baştan değiştiren ve çok özel hükümleri ihtiva eden 6102 sayılı TÜRK … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın