Author Archives: berkasi

6098 Yeni Borçlar Kanununa göre Zamanaşım süreleri

Zamanaşımı A. Süreler I. On yıllık zamanaşımı MADDE 146- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. II. Beş yıllık zamanaşımı MADDE 147- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır: 1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sekizinci Cumhurbaşkanı Merhum Turgut ÖZAL’ın vefatı ile ilgili olarak yaşanan süreç içerisinde gerek Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerekse Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yürütülen sağlık hizmetlerine dair iş ve işlemler ile olayın oluş şekli ve ölüm sebebine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan diğer iddiaların araştırılması ve incelenmesi.

HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Sekizinci Cumhurbaşkanı Merhum Turgut ÖZAL’ın vefatı ile ilgili olarak yaşanan süreç içerisinde gerek Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerekse Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yürütülen sağlık hizmetlerine dair iş ve işlemler ile … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Savunma Adli Tıp Akademisi TBB-ATA Alıntıdır THS

Makale Özeti CMK m. 67/6’da düzenlenmiş bulunan “Uzman” mütaalasının teoriden uygulamaya geçebilmesi ve ayrıca da silahların eşitliğini sağlayabilmek için bir öneri. Bu çalışmanın hukuk kısımları Yrd. Doç. Dr. S. Sinan KOCAOĞLU; Adli Tıp ile ilgili kısımları Prof. Dr. Hamit HANCI … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’nun Anonim Şirket ile ilgili Ön Bilgiler

Kanun No : 6102Kabul Tarihi : 13.01.2011Resmi Gazetede Yayınlanma Tarihi : 14.02.2011Yürürlük Tarihi : 01.07.2012 BAŞLANGIÇ 1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu yeni baştan değiştiren ve çok özel hükümleri ihtiva eden 6102 sayılı TÜRK … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

ESNAF-TACİR AYIRIMI BAKIMINDAN 6102 VE 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN İNCELEME

6102 sayılı Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu bütünüyle değiştirilmiş ve 6102 sayılı Kanun’un 1534 üncü maddesinde, Kanun’un istisna hükümleri dışında, 01.07.2012 tarihinde yürürlük kazanacağı hükme bağlanmıştır. 6102 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi 1 inci fıkrasında, Ticari İşletme; “Esnaf … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Birinci Bölüm: Av. Mustafa Can YÜRÜKİkinci Bölüm: Av. Eser RÜZGARÜçüncü ve Dördüncü Bölüm: Av. Neslihan PARMAKSIZBeşinci Bölüm: Av. Selçuk ALAGÖZYAYLASI – Av. Şebnem AKKAYA POLAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİKanun No. 6331Tarih: 20.06.2012 KANUNUN ÖNEMİ Türkiye’de her yıl … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLER

Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011Resmi Gazetede Yayım Tarihi : 14.02.2011Yürürlük Tarihi : 01.07.2012 BAŞLANGIÇLimited Şirketlerin sayısı takriben 900.000 olarak ifade edilmektedir. Bunların büyük bölümü gayri faaldir.6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 573ncü ve 644ncü maddeler arasında yer … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

ÇOK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTEN TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

Av. Ender DEDEAĞAÇ Bilindiği gibi 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren YTTK tek kişilik anonim ve limited şirket kuruluşuna izin vermektedir. YTTK nın 573/1 maddesine baktığımızda, “Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulur.” hükmünün yer aldığını görmekteyiz. … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Ticaret Sirketlerinde Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Mehmet ÖzkoçGümrük BasmüfettisiTicaret sirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve bunların kanuni temsilcilerininsorumluluklarının belirlenmesi sirket adına, yapılan islemlerin hukukiliği açısındanbüyük önem arz etmektedir.Her seyden önce, ticaret sirketlerinin tüzel kisilik olarak hukuki ve ceza sorumlulukları ile busirketleri idare ve temsil yetkisine sahip … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

           ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A- Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunu DüzenleyenBaşlıca Hükümler ve Hükümlerin Düzenleniş Şekli: Anonim Şirketlerin kuruluş, idare, murakabe ve tasfiyesinden doğan sorumluluk halleri ile çeşitli sorumlu kişiler Türk Ticaret Kanununda toplu … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın