Eser Sözleşmelerinde Zamanaşımı Teslimden veya Fesihten İtibaren İşlemeye Başladığı

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/7107

K. 2006/7172

T. 7.12.2006

• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmelerinde Zamanaşımı Teslimden veya Fesihten İtibaren İşlemeye Başladığı )

• ESER SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI ( Teslimden veya Fesihten İtibaren İşlemeye Başladığı )

• SÖZLEŞMENİN YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE FESHİ ( Tapu İptali ve Tescili – Yüklenici İnşaatı Sözleşmeye Uygun Teslim Etmediği Gibi Sözleşmenin de Feshedilmediği/Zamanaşımı Definin Reddi Gereği )

• ZAMANAŞIMI DEF’İ ( Yüklenici İnşaatı Sözleşmeye Uygun Teslim Etmediği Gibi Sözleşmenin de Feshedilmediği – Zamanaşımı Definin Reddi Gereği )

• TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Yüklenici İnşaatı Sözleşmeye Uygun Teslim Etmediği Gibi Sözleşmenin de Feshedilmediği – Zamanaşımı Definin Reddi Gereği )

818/m. 355, 363

ÖZET : Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yüklenicinin temerrüdü nedeniyle feshi ve yüklenici adına oluşturulan tapu kaydının iptali ve tescili taleplerine ilişkindir. Eser sözleşmelerinde zamanaşımı süresi teslimden veya fesihten itibaren işlemeye başlar. Eldeki davada, yüklenici inşaatı sözleşmeye uygun teslim etmediği gibi sözleşme de feshedilmemiştir. Bu durum karşısında zamanaşımı definin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
DAVA : Hükmün temyizen tetkiki davacılar ve müdahil davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin yüklenicinin temerrüdü nedeniyle feshi ve davalı yüklenici şirket adına oluşturulan tapu kayıtlarının iptal ve tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen karar davacı vekili ile müdahil davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Eser sözleşmelerinde zamanaşımı teslimden veya fesihten itibaren başlar.
Davalı yüklenicinin eseri sözleşme ve eklerine göre tamamlayıp teslim etmediği ve sözleşmenin dava tarihi itibariyle ayakta bulunduğu anlaşılmaktadır. Sözleşme fesih de edilmediğinden henüz zamanaşımı süresi işlemeye başlamamıştır. Bu nedenle mahkemece zamanaşımı def’inin reddi ile işin esasının incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
2- Öte yandan dava davalı ve müdahil davalılar yönünden aynı nedenle reddedilmiş olup Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tüm davalılar için tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken davalı ve müdahil davalılar için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi de yerinde olmamıştır.
3- Kabul şekline göre de zamanaşımı nedeniyle red halinde dava değerine göre davalılar lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi de isabetsiz olmuştur.
Belirtilen nedenlerle karar bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda 1. ve 2. bentlerde açıklanan nedenlerle hükmün davacılar yararına, 3. bent uyarınca müdahil davalılar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacılar ve müdahil davalılara geri verilmesine, 07.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s