01.03.2000 VE 03.04.2000 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

T.C. YARGITAY

14.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.12.2011

Esas: 2011/6756

Karar: 2011/10782

01.03.2000 VE 03.04.2000 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

Davalılar, satış vaadi bedelin ödenmediğini, sözleşmenin iptali hususunda dava açıldığını, bunun sonucunun beklenmesi gerektiğini, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, dava kabul edilmiş, 24 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıt­lı paylarının (murislerinden intikal edecek paylarla birlikte) iptali ile davacı adına tesci­line karar verilmiştir.

Hükmü, davalılar temyiz etmiştir.

Davada dayanılan 01.03.2000 ve 03.04.2000 tarihli sözleşmelerde 24 sayılı par­seldeki davalılar adına kayıtlı bulunan payların (ve murislerinden intikal edecek) payla­rın satış vaadine konu edildiği görülmektedir. Davacı vekili 15.11.2000 tarihli yargıla­ma oturumunda davalı olarak gösterdiği Ali İlik’in tapu kayıt maliklerinden Fatma ve Ayşe’nin mirasçısı olduğunu, her ikisinin de öldüğünü bildirmiştir. Dava dilekçesinde “murislerinden intikal edecek paylarla birlikte” iptal ve tescil talebinde bulunulduğundan, aynı sözler dayanak yapılan satış vaadi sözleşmesinde de yazılı olduğundan ve mahkemece istek talep doğrultusunda kabul edildiğinden, burada öncelikle paydaşlar­dan Haşan kızı Fatma ve Haşan kızı Ayşe’nin kimlikleri üzerinde durulmalıdır.

Gerçekten, çekişme konusu yapılıp (murislerinden intikal edecek paylarla birlik­te) davacı adına iptal ve tesciline karar verilen 24 sayılı parselde 3/21 pay “Haşan kı/ı Fatma”, 3/21 pay ise “Hasaıı kızı Ayşe” adına kayıtlı bulunmaktadır. Bir davanın başa­rıyla sonuçlanması, davanın doğru hasına yöneltilmiş olması halinde mümkündür. Mahkemece Haşan kızı Fatma’nın ve Haşan kızı Ayşe’nin kim olduğu veya mirasçıla­rının kimler olduğu her iki sözleşmede miras paylarını satış vaadinde bulunalar arasın­da davalıların olup olmadığı hususu üzerinde durulmamış, bu husus araştırına konusu yapılmamıştır.

Yapılması gereken iş, kayıt maliklerinden Hasan kızı Fatma ile Haşan kızı Ay­şe’nin kimlik bilgileri hakkında taraflardan bilgi almak, tapu kaydında bunların soyad­ları bulunmadığından gerekirse kayda soyadı ilavesi için davacıya mehil vermek ve bunun sonucunu beklemek, bu kişilere ait nüfus bilgilerine ulaşmak ya da mirasçılık belgesi alınmasını sağlamak, bunların arasında sözleşmelerde miras payını satış vaa­dinde bulunan ve davada taraf olanların olup olmadığını tespit etmek, miras payının sa­tış vaadinin hukuki sonuç doğurup doğurmayacağını araştırmak, davalılar arasında mi­ras payını satış vaadinde bulunan varsa ve satış vaadi hukuki sonuç meydana getirmek­te ise iptal ve tescili gereken pay oranını gerekirse bilirkişiye hesaplatmak, infaza elve­rişli şekilde luiküm kurmak olmalıdır.

Değinilen yön gözardı edilerek, davanın 6100 sayılı HMK’nun 297.maddesine aykırı şekilde hüküm tesisi suretiyle yazılı olduğu şekilde kabulü doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s