İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

avukat tahliye

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/11834

K. 2013/13898

T. 10.10.2013

• İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacıya Kiracılık İlişkisi Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )

• KİRACILIK İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI ( Halinde İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasının TBK’nunun 352/2. Md. Uyarınca Süresinde Açılıp Açılmadığının Denetlenebilmesi İçin Kira Sözleşmesinin Süresinin Bilinmesi Gerektiğinden Davacıya Kira Süresini Kanıtlaması İçin Süre ve İmkan Tanınması Gerektiği )

• YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi – Davacıya Kiracılık İlişkisi Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )

• TAHLİYE DAVASI ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasının TBK’nunun 352/2. Md. Uyarınca Süresinde Açılıp Açılmadığının Denetlenebilmesi İçin Kira Sözleşmesinin Süresinin Bilinmesi Gerektiğinden Davacıya Kira Süresini Kanıtlaması İçin Süre ve İmkan Tanınması Gerektiği )

6098/m.352/2

ÖZET : Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi ve kira alacağı istemine ilişkindir. Davacı, kiracılık ilişkisini yazılı belge ile kanıtlayamadığına göre dava dilekçesinde diğer deliller sözcüğünü kullanmakla yemin deliline de dayandığından davacıya kiracılık ilişkisi konusunda davalıya yemin teklif etme hakkının hatırlatılması kiracılık ilişkisinin kanıtlanması halinde iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının Türk Borçlar Kanunu’nunun 352/2. maddesi uyarınca süresinde açılıp açılmadığının denetlenebilmesi için kira sözleşmesinin süresinin bilinmesi gerektiğinden davacıya kira süresini kanıtlaması için süre ve imkan tanınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi ve kira alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur.

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.

Olayımıza gelince;Davacı davada Aralık 1998 başlangıç tarihli sözlü kira aktine dayanmış ise de davalı kiracılık ilişkisine karşı çıkmıştır. Bu durumda davacı kira sözleşmesinin varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. HMK.nun 200. maddesine göre davacının kiracılık ilişkisini tanıkla kanıtlama olanağı yoktur. Davacı, kiracılık ilişkisini yazılı belge ile kanıtlayamadığına göre dava dilekçesinde diğer deliller sözcüğünü kullanmakla yemin deliline de dayandığından davacıya kiracılık ilişkisi konusunda davalıya yemin teklif etme hakkının hatırlatılması kiracılık ilişkisinin kanıtlanması halinde iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının Türk Borçlar Kanunu’nunun 352/2. maddesi uyarınca süresinde açılıp açılmadığının denetlenebilmesi için kira sözleşmesinin süresinin bilinmesi gerektiğinden davacıya kira süresini kanıtlaması için süre ve imkan tanınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 10.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s