Birikmiş Nafaka Alacağı İçin Emekli Maaşı Üzerine Haciz Konulması

boşanma avukatı nafaka

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/14404

K. 2013/12866

T. 23.9.2013

• BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONULMASI ( Birikmiş Nafaka İçin Emekli Maaşından 1/4 Oranında Kesinti Yapılabileceği – 1/4 Yerine Tamamı Üzerine Haciz Konulduğundan Şikayetin Kısmen Kabulü Yönünde Karar Verilmesi Gerektiği )

• EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE KONAN HACİZ ( Birikmiş Nafaka İçin Emekli Maaşından 1/4 Oranında Kesinti Yapılabileceği – Birikmiş Nafaka Yönünden Maaşın Tamamı Üzerine Haciz Konulduğu Nazara Alınarak Şikayetin Kısmen Kabulü Gerekirken Haczedilmezlik Şikayetinin Tümden Reddi Hatalı Olduğu )

• HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Birikmiş ve Devam Eden Nafaka Alacağı İçin Emekli Maaşı Üzerine Haciz Konulması Talebi Üzerine Maaşın Tamamı Üzerine Konulduğu – Birikmiş Nafaka İçin Emekli Maaşından 1/4 Oranında Kesinti Yapılabileceği )

5510/m.93

ÖZET : Borçlu aleyhine birikmiş ve devam eden aylar nafakasının tahsili amacıyla ilamlı takip başlatılmış, alacaklının talebiyle; borçlunun birikmiş ve devam eden nafaka alacağı için emekli maaşı üzerine haciz konulması talebi üzerine, emekli maaşının tamamı üzerine konulmuştur. Birikmiş nafaka için emekli maaşından ¼ oranında kesinti yapılabilir. Takip dosyasında birikmiş nafaka yönünden maaşın ¼’ü yerine tamamı üzerine haciz konulduğu nazara alınarak şikayetin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi gerekirken, haczedilmezlik şikayetinin tümden reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi; “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88′inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmüne göre, nafaka borçları için haczedilmezlik kuralı uygulanmaz. Yine birikmiş nafaka borçları için emekli maaş haczinde de uygulanması gerekli, İİK’nun 83. maddesinde; borçlunun ve ailesinin geçimi için icra müdürlüğünce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümünün haczedilebileceği ve bu miktarın maaşın ¼’ünden az olamayacağı belirtilmiştir.

Somut olayda borçlu aleyhine birikmiş ve devam eden aylar nafakasının tahsili amacıyla ilamlı takip başlatılmış, alacaklı vekilinin 14.11.2012 tarihli talebiyle; borçlunun birikmiş ve devam eden nafaka alacağı için emekli maaşı üzerine haciz konulması talebi üzerine, İcra Müdürlüğü’nce talep gibi işlem yapılmasına karar verilmiştir. Bu haliyle haciz birikmiş nafaka yönünden de emekli maaşının tamamı üzerine konulmuştur. Borçlu vekilinin bu işleme karşı şikayeti üzerine İcra Mahkemesi’nce, borçlunun emekli maaşında işleyen nafakanın kesilmesi ve geri kalan kısmından da birikmiş nafaka için ¼ oranında kesinti yapılmasının mümkün olduğu, icra dosyasında da bu şekilde kesinti yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler nazara alındığında ve Mahkemenin kabulünde de olduğu üzere, birikmiş nafaka için emekli maaşından 1/4 oranında kesinti yapılabilir.

Bu durumda Mahkemece, takip dosyasında birikmiş nafaka yönünden maaşın 1/4′ü yerine tamamı üzerine haciz konulduğu nazara alınarak şikayetin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi gerekirken, haczedilmezlik şikayetinin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, Mahkeme Kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. ( HMK m.297/ç ) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 23.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s